Elverumsturneringen 2022

41 svar
Verdien av vurderingen er basert på hva deltakerne svarte på spørsmålet "Hvor sannsynlig er det at du anbefaler Elverumsturneringen til en venn eller kollega?". Spørsmålet ble sendt til alle deltakerne kort tid etter turneringen. Hvis du har ytterligere spørsmål om evalueringen, kan du skrive til support@cupmanager.net.