Påmelding til Norway Cup 2021

Her registrerer du deg med det dommernummeret du har hjemme i egen krets, inkludert kretsnummer. Fyll inn kretsnummer først (f.eks. 03 for Oslo), og ditt personlige dommernummer til slutt, med bindestrek mellom (f.eks. 03-XXX for en Oslo-dommer). Merk også formatet for utfylling av fødselsdato (ÅÅÅÅMMDD).

Etter at du har sendt påmeldingen vil du få anledning til å spesifisere hvilke dager/tider du kan dømme, når du planlegger å ankomme Norway Cup m.m.

Påmeldingsfristen er 31/5-2020. Bekreftelse på deltakelse vil bli sendt ut i etterkant av dette

Velg først hvilket land du kommer fra


{{registration.district.code}}-
OK! Vi fant ditt dommernummer. Bekrefte med fødselsdato nedenfor Vi fant dessverre ikke dette dommernummeret. Kontakt oss på nc@bsknc.no så kan vi hjelpe deg En dommer med dette nummeret har allerede meldt seg på. Kontakt oss på nc@bsknc.no så kan vi hjelpe deg
OK! Fødselsdatoen er riktig. Din informasjon har blitt fylt inn nedenfor Fødselsdatoen er feil. Kontroller at du har skrevet det i henhold til ÅÅÅÅMMDD

Kontaktinformasjon


Bankopplysninger

Her kan du angi dine bankopplysninger. Vi bruker dette for å kunne betale dommerhonorar via bank i etterkant av turneringen.


Annet


Avtale

Vennligst les gjennom avtalen nedenfor, og aksepter. Dette er påbudt for å kunne fortsette med registreringen.

Som deltager på Norway Cup skal jeg bidra til en trygg turnering og en god opplevelse for alle som deltar:
· Jeg skal behandle alle jeg møter på Norway Cup med respekt og verdighet.

· Jeg skal ikke delta i mobbing eller trakassering.

· Jeg skal respektere andres grenser, og ikke ta på eller snakke til noen på en måte som oppleves ekkelt eller sårende.

· Jeg skal ikke slå eller bruke annen vold.

· Jeg skal ikke bruke ulovlige rusmidler eller doping.

· Jeg skal følge de reglene og retningslinjene Norway Cup og Dommeravdelingen har for turneringen.

· Jeg skal være en god representant for min fotballklubb, dommerklubb, krets og forbund.

· Jeg skal være nøytral i min dommergjerning og ikke motta bestikkelser.

Som voksen på Norway Cup har jeg i tillegg et ekstra ansvar for at det er en trygg turnering.
· Jeg har et medansvar for at alle deltagere skal være trygge, og at de ikke skal bli utsatt for verbal, seksuell eller fysisk trakassering eller overgrep.

· Jeg skal ikke drikke alkohol eller innta andre rusmidler offentlig og/eller mens jeg har ansvar for deltagere.

· Jeg skal ikke ha en seksuell relasjon med noen deltagere, og jeg skal ikke misbruke eller utnytte noe barn på noen måte. Jeg skal ikke bruke deltagelsen på Norway Cup til å utnytte deltagere før eller etter turneringen, eller forvente gjenytelser for deltagelsen på Norway Cup.

· Jeg skal alltid reagere hvis jeg ser at andre – barn eller voksne – bryter disse retningslinjene.

Norway Cup aksepterer ingen diskriminering på grunn av kjønn, funksjonsevne, hudfarge, nasjonalitet, kaste, religion, seksuelle orientering, helse, HIV-status, eller annet grunnlag.
Brudd på disse retningslinjene kan føre til sanksjoner fra Norway Cup.
Norway Cup har rutiner for håndtering av brudd på disse retningslinjene. Brudd på retningslinjene kan føre til sanksjoner fra Norway Cup. Overgrep eller andre lovbrudd blir automatisk meldt til politiet.


Jeg samtykker at jeg ønsker å motta informasjon fra Norway Cup.
Jeg samtykker at Norway Cup kan lagre informasjon om meg. Informasjon som blir lagret inkluderer fullt navn, telefonnummer, adresse, kontonummer for utbetaling av honorar og fødselsdato. I tillegg lagres pårørendes navn og telefonnummer. Dommer plikter å få godkjennelse fra pårørende til å gi fra seg denne dataen til Norway Cup. All data lagres i henhold til GDPR (General Data Protection Regulation) og vil ikke bli delt med noen andre.

Personopplysninger

Hvis turneringen ønsker, har de lov til å vise navnet mitt offentlig, for eksempel for at andre dommere skal velge meg som partner eller i spilltabeller i turneringsspillet