Anmäl er till Dalecarlia Cup 2019

Du är inloggad som {{loggedInAs}}
Dina uppgifter har hämtats automatiskt
Du verkar ha använt CupManager innan.
Om du vill kan vi hämta dina uppgifter automatiskt
Du har använt CupManager innan.
logga in för att hämta dina uppgifter

Skriv in din epost igen

Du är inloggad som {{loggedInAs}}
Dina uppgifter har hämtats automatiskt

Kontaktinformation


Välj lag att anmäla

Här kan ni lägga till era lag och ange vilka lagtyper ni vill anmäla er till. Läs mer om lagtyper

Pojkar 8 (födda 2011) BORLÄNGE P8 (f 2011) Borlänge  

Inga platser kvar, anmäl för reservplats Endast inbjudning {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser kvar
Välj typ av lag ovan Bara för motionslag Bara för föreningslag Ange förening först Denna klass är stängd
{{categoryInfoTexts[19314337]}}
P8 (f 2011) Borlänge
Laget kommer hamna på reservlista

Pojkar 8 (födda 2011) LEKSAND P8 (f 2011) Leksand  

Inga platser kvar, anmäl för reservplats Endast inbjudning {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser kvar
Välj typ av lag ovan Bara för motionslag Bara för föreningslag Ange förening först Denna klass är stängd
{{categoryInfoTexts[19386357]}}
P8 (f 2011) Leksand
Laget kommer hamna på reservlista

Pojkar 9 (födda 2010) BORLÄNGE P9 (f 2010) Borlänge  

Inga platser kvar, anmäl för reservplats Endast inbjudning {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser kvar
Välj typ av lag ovan Bara för motionslag Bara för föreningslag Ange förening först Denna klass är stängd
{{categoryInfoTexts[18733992]}}
P9 (f 2010) Borlänge
Laget kommer hamna på reservlista

Pojkar 9 (födda 2010) LEKSAND P9 (f 2010) Leksand  

Inga platser kvar, anmäl för reservplats Endast inbjudning {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser kvar
Välj typ av lag ovan Bara för motionslag Bara för föreningslag Ange förening först Denna klass är stängd
{{categoryInfoTexts[19386358]}}
P9 (f 2010) Leksand
Laget kommer hamna på reservlista

Pojkar 10 (födda 2009) BORLÄNGE P10 (f 2009) Borlänge  

Inga platser kvar, anmäl för reservplats Endast inbjudning {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser kvar
Välj typ av lag ovan Bara för motionslag Bara för föreningslag Ange förening först Denna klass är stängd
{{categoryInfoTexts[18733994]}}
P10 (f 2009) Borlänge
Laget kommer hamna på reservlista

Pojkar 10 (födda 2009) LEKSAND P10 (f 2009) Leksand  

Inga platser kvar, anmäl för reservplats Endast inbjudning {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser kvar
Välj typ av lag ovan Bara för motionslag Bara för föreningslag Ange förening först Denna klass är stängd
{{categoryInfoTexts[19386359]}}
P10 (f 2009) Leksand
Laget kommer hamna på reservlista

Pojkar 11 (födda 2008) BORLÄNGE P11 (f 2008) Borlänge  

Inga platser kvar, anmäl för reservplats Endast inbjudning {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser kvar
Välj typ av lag ovan Bara för motionslag Bara för föreningslag Ange förening först Denna klass är stängd
{{categoryInfoTexts[18733996]}}
P11 (f 2008) Borlänge
Laget kommer hamna på reservlista

Pojkar 11 (födda 2008) LEKSAND P11 (f 2008) Leksand  

Inga platser kvar, anmäl för reservplats Endast inbjudning {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser kvar
Välj typ av lag ovan Bara för motionslag Bara för föreningslag Ange förening först Denna klass är stängd
{{categoryInfoTexts[19386360]}}
P11 (f 2008) Leksand
Laget kommer hamna på reservlista

Pojkar 12 (födda 2007) BORLÄNGE P12 (f 2007) Borlänge  

Inga platser kvar, anmäl för reservplats Endast inbjudning {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser kvar
Välj typ av lag ovan Bara för motionslag Bara för föreningslag Ange förening först Denna klass är stängd
{{categoryInfoTexts[18733998]}}
P12 (f 2007) Borlänge
Laget kommer hamna på reservlista

Pojkar 12 (födda 2007) LEKSAND P12 (f 2007) Leksand  

Inga platser kvar, anmäl för reservplats Endast inbjudning {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser kvar
Välj typ av lag ovan Bara för motionslag Bara för föreningslag Ange förening först Denna klass är stängd
{{categoryInfoTexts[19386361]}}
P12 (f 2007) Leksand
Laget kommer hamna på reservlista

Pojkar 13 (födda 2006) BORLÄNGE P13 (f 2006) Borlänge  

Inga platser kvar, anmäl för reservplats Endast inbjudning {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser kvar
Välj typ av lag ovan Bara för motionslag Bara för föreningslag Ange förening först Denna klass är stängd
{{categoryInfoTexts[18734000]}}
P13 (f 2006) Borlänge
Laget kommer hamna på reservlista

Pojkar 14 (födda 2005) BORLÄNGE P14 (f 2005) Borlänge  

Inga platser kvar, anmäl för reservplats Endast inbjudning {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser kvar
Välj typ av lag ovan Bara för motionslag Bara för föreningslag Ange förening först Denna klass är stängd
{{categoryInfoTexts[18734002]}}
P14 (f 2005) Borlänge
Laget kommer hamna på reservlista

Pojkar 15 (födda 2004) BORLÄNGE P15 (f 2004) Borlänge  

Inga platser kvar, anmäl för reservplats Endast inbjudning {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser kvar
Välj typ av lag ovan Bara för motionslag Bara för föreningslag Ange förening först Denna klass är stängd
{{categoryInfoTexts[18734006]}}
P15 (f 2004) Borlänge
Laget kommer hamna på reservlista

Pojkar 16 (födda 2003) BORLÄNGE P16 (f 2003) Borlänge  

Inga platser kvar, anmäl för reservplats Endast inbjudning {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser kvar
Välj typ av lag ovan Bara för motionslag Bara för föreningslag Ange förening först Denna klass är stängd
{{categoryInfoTexts[18734008]}}
P16 (f 2003) Borlänge
Laget kommer hamna på reservlista

Svealandsserien 1 SVEA 1  

Inga platser kvar, anmäl för reservplats Endast inbjudning {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser kvar
Välj typ av lag ovan Bara för motionslag Bara för föreningslag Ange förening först Denna klass är stängd
{{categoryInfoTexts[22866265]}}
SVEA 1
Laget kommer hamna på reservlista

Svealandsserien 2 SVEA 2  

Inga platser kvar, anmäl för reservplats Endast inbjudning {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser kvar
Välj typ av lag ovan Bara för motionslag Bara för föreningslag Ange förening först Denna klass är stängd
{{categoryInfoTexts[19386801]}}
SVEA 2
Laget kommer hamna på reservlista

Knatteligan Knatteligan  

Inga platser kvar, anmäl för reservplats Endast inbjudning {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser kvar
Välj typ av lag ovan Bara för motionslag Bara för föreningslag Ange förening först Denna klass är stängd
{{categoryInfoTexts[19314394]}}
Knatteligan
Laget kommer hamna på reservlista

Flickor 8 (födda 2011) LEKSAND F8 (f 2011) Leksand  

Inga platser kvar, anmäl för reservplats Endast inbjudning {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser kvar
Välj typ av lag ovan Bara för motionslag Bara för föreningslag Ange förening först Denna klass är stängd
{{categoryInfoTexts[19386362]}}
F8 (f 2011) Leksand
Laget kommer hamna på reservlista

Flickor 9 (födda 2010) BORLÄNGE F9 (f 2010) Borlänge  

Inga platser kvar, anmäl för reservplats Endast inbjudning {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser kvar
Välj typ av lag ovan Bara för motionslag Bara för föreningslag Ange förening först Denna klass är stängd
{{categoryInfoTexts[18734012]}}
F9 (f 2010) Borlänge
Laget kommer hamna på reservlista

Flickor 9 (födda 2010) LEKSAND F9 (f 2010) Leksand  

Inga platser kvar, anmäl för reservplats Endast inbjudning {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser kvar
Välj typ av lag ovan Bara för motionslag Bara för föreningslag Ange förening först Denna klass är stängd
{{categoryInfoTexts[19386363]}}
F9 (f 2010) Leksand
Laget kommer hamna på reservlista

Flickor 10 (födda 2009) BORLÄNGE F10 (f 2009) Borlänge  

Inga platser kvar, anmäl för reservplats Endast inbjudning {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser kvar
Välj typ av lag ovan Bara för motionslag Bara för föreningslag Ange förening först Denna klass är stängd
{{categoryInfoTexts[18734014]}}
F10 (f 2009) Borlänge
Laget kommer hamna på reservlista

Flickor 10 (födda 2009) LEKSAND F10 (f 2009) Leksand  

Inga platser kvar, anmäl för reservplats Endast inbjudning {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser kvar
Välj typ av lag ovan Bara för motionslag Bara för föreningslag Ange förening först Denna klass är stängd
{{categoryInfoTexts[19386364]}}
F10 (f 2009) Leksand
Laget kommer hamna på reservlista

Flickor 11 (födda 2008) BORLÄNGE F11 (f 2008) Borlänge  

Inga platser kvar, anmäl för reservplats Endast inbjudning {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser kvar
Välj typ av lag ovan Bara för motionslag Bara för föreningslag Ange förening först Denna klass är stängd
{{categoryInfoTexts[18734016]}}
F11 (f 2008) Borlänge
Laget kommer hamna på reservlista

Flickor 11 (födda 2008) LEKSAND F11 (f 2008) Leksand  

Inga platser kvar, anmäl för reservplats Endast inbjudning {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser kvar
Välj typ av lag ovan Bara för motionslag Bara för föreningslag Ange förening först Denna klass är stängd
{{categoryInfoTexts[19386365]}}
F11 (f 2008) Leksand
Laget kommer hamna på reservlista

Flickor 12 (födda 2007) BORLÄNGE F12 (f 2007) Borlänge  

Inga platser kvar, anmäl för reservplats Endast inbjudning {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser kvar
Välj typ av lag ovan Bara för motionslag Bara för föreningslag Ange förening först Denna klass är stängd
{{categoryInfoTexts[18734018]}}
F12 (f 2007) Borlänge
Laget kommer hamna på reservlista

Flickor 12 (födda 2007) LEKSAND F12 (f 2007) Leksand  

Inga platser kvar, anmäl för reservplats Endast inbjudning {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser kvar
Välj typ av lag ovan Bara för motionslag Bara för föreningslag Ange förening först Denna klass är stängd
{{categoryInfoTexts[19386366]}}
F12 (f 2007) Leksand
Laget kommer hamna på reservlista

Flickor 13 (födda 2006) BORLÄNGE F13 (f 2006) Borlänge  

Inga platser kvar, anmäl för reservplats Endast inbjudning {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser kvar
Välj typ av lag ovan Bara för motionslag Bara för föreningslag Ange förening först Denna klass är stängd
{{categoryInfoTexts[18734020]}}
F13 (f 2006) Borlänge
Laget kommer hamna på reservlista

Flickor 14 (födda 2005) BORLÄNGE F14 (f 2005) Borlänge  

Inga platser kvar, anmäl för reservplats Endast inbjudning {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser kvar
Välj typ av lag ovan Bara för motionslag Bara för föreningslag Ange förening först Denna klass är stängd
{{categoryInfoTexts[18734024]}}
F14 (f 2005) Borlänge
Laget kommer hamna på reservlista

Flickor 15 (födda 2004) BORLÄNGE F15 (f 2004) Borlänge  

Inga platser kvar, anmäl för reservplats Endast inbjudning {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser kvar
Välj typ av lag ovan Bara för motionslag Bara för föreningslag Ange förening först Denna klass är stängd
{{categoryInfoTexts[18734026]}}
F15 (f 2004) Borlänge
Laget kommer hamna på reservlista

Flickor 16 (födda 2003) BORLÄNGE F16 (f 2003) Borlänge  

Inga platser kvar, anmäl för reservplats Endast inbjudning {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser kvar
Välj typ av lag ovan Bara för motionslag Bara för föreningslag Ange förening först Denna klass är stängd
{{categoryInfoTexts[18734030]}}
F16 (f 2003) Borlänge
Laget kommer hamna på reservlista

Avtal för registrering

Var god läs nedanstående avtal och kryssa i rutan för att markera att du accepterar innehållet

Som deltagande lag i Dalecarlia Cup förbinder ni er med anmälan att spela matcher från klockan 08:00 torsdagen den 27 juni.

Specifika villkor för lagen


Anmälningen kommer ej att behandlas innan anmälningsavgiften är betald. Dock garanterar inte inbetalningen en plats i turneringen eftersom det existerar begränsat antal platser i de olika klasserna. Bekräftelse av anmälan efter betalning kan ta upp till 5 arbetsdagar.

Betalas anmälningsavgiften in och ni ej blir antagna i cupen kommer en återbetalning ske.


Personuppgifter


Välj betalningssätt

Den här anmälan måste betalas med kort
Kortbetalning krävs inte för att du är administratör

Välj vad du vill betala nu

Kostnader för anmälan

Att betala nu

{{payNowCosts()}} {{currency.code}}

-{{calculateRegistrationDiscount()}} {{currency.code}}

{{payNow()}} {{currency.code}}

Att betalas innan {{paymentConfig.lastPaymentDateOther | date:'dd MMMM yyyy'}}

Att betalas vid ett senare tillfälle

{{payLaterCosts()}} {{currency.code}}

-{{calculateOtherDiscount()}} {{currency.code}}

{{payLater()}} {{currency.code}}

Att betala nu

{{payNowCosts()}} {{currency.code}}

-{{calculateRegistrationDiscount()}} {{currency.code}}

{{payNow()}} {{currency.code}}

Vad ska inluderas i den första fakturan

Kostnader för anmälan

Kommer faktureras direkt

{{payNowCosts()}} {{currency.code}}

-{{calculateRegistrationDiscount()}} {{currency.code}}

{{payNow()}} {{currency.code}}

Förfallodatum {{paymentConfig.lastPaymentDateRegistration | date:'dd MMMM yyyy'}}

Kommer faktureras senare

{{payLaterCosts()}} {{currency.code}}

-{{calculateOtherDiscount()}} {{currency.code}}

{{payLater()}} {{currency.code}}

Fakturan skickas senast {{paymentConfig.lastPaymentDateOther | date:'dd MMMM yyyy'}}

Fakturan kommer skickas vid ett senare tillfälle

Kommer faktureras direkt

{{payNowCosts()}} {{currency.code}}

-{{calculateRegistrationDiscount()}} {{currency.code}}

{{payNow()}} {{currency.code}}

Förfallodatum {{paymentConfig.lastPaymentDateRegistration | date:'dd MMMM yyyy'}}

Kostnader för anmälan

Att betalas senast {{paymentConfig.lastPaymentDateRegistration | date:'dd MMMM yyyy'}}

{{payNowCosts()}} {{currency.code}}

-{{calculateRegistrationDiscount()}} {{currency.code}}

{{payNow()}} {{currency.code}}

Att betalas senast {{paymentConfig.lastPaymentDateOther | date:'dd MMMM yyyy'}}

Att betalas vid ett senare tillfälle

{{payLaterCosts()}} {{currency.code}}

-{{calculateOtherDiscount()}} {{currency.code}}

{{payLater()}} {{currency.code}}

Lägg märke till att det finns lag i anmälan som kommer hamna på reservlista