Påmelding til Norway Cup 2017

Du er logget på som {{loggedInAs}}
Din informasjon har blitt hentet!
Du synes å ha brukt CupManager før.
Hvis du ønsker kan vi hente inn informasjon automatisk
Du har brukt CupManager før
logg inn å hente inn informasjon

Gjenta din e-postadresse

Du er logget på som {{loggedInAs}}
Din informasjon har blitt hentet!

Deres klubb


Kontaktinformasjon


Velg lagene å registrere

Vennligst legg lagene du ønsker å registrere og velg en deltakertype for hvert lag

3v3 boys 6 years (born 2011) G6   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber
G6 {{$index+1}}

3v3 boys 7 years (born 2010) G7   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber
G7 {{$index+1}}

3v3 boys 8 years (born 2009) G8   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber
G8 {{$index+1}}

3v3 boys 9 years (born 2008) G9   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber
G9 {{$index+1}}

3v3 boys 10 years (born 2007) G10   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber
G10 {{$index+1}}

3v3 boys 11 years (born 2006) G11   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber
G11 {{$index+1}}

I - Boys 7-aside, 11 years I   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber
I {{$index+1}}

H - Boys 7-aside, 12 years H   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber
H {{$index+1}}

D - Boys 9-aside, 13 years D   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber
D {{$index+1}}

M - Boys 7-aside, 13 years M   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber
M {{$index+1}}

C - Boys 11-aside, 14 years C   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber
C {{$index+1}}

F - Boys 7-aside, 14 years F   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber
F {{$index+1}}

B - Boys 11-aside, 15/16 years B   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber
B {{$index+1}}

E - Boys 7-aside, 15/16 years E   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber
E {{$index+1}}

N - Boys 16 years N   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber This category is stopped
N {{$index+1}}

A - Boys 11-aside, 17 years A 17   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber
A 17 {{$index+1}}

A - Boys 11-aside,18/19 years A 18/19   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber
A 18/19 {{$index+1}}

Z - Unified 7-er Z   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber
Z {{$index+1}}

Z - A Z-A   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber
Z-A {{$index+1}}

Z - B1 unified Z-B1   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber
Z-B1 {{$index+1}}

Z - B2 unified Z-B2   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber
Z-B2 {{$index+1}}

Z - D unified Z-D   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber
Z-D {{$index+1}}

3v3 girls 6 years (born 2011) J6   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber
J6 {{$index+1}}

3v3 girls 7 years ( born 2010) J7   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber
J7 {{$index+1}}

3v3 girls 8 years (born 2009) J8   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber
J8 {{$index+1}}

3v3 girls 9 years (born 2008) J9   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber
J9 {{$index+1}}

3v3 girls 10 years (born 2007) J10   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber
J10 {{$index+1}}

3v3 girls 11 years (born 2006) J11   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber
J11 {{$index+1}}

Y - Girls 7-aside, 11 years Y   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber
Y {{$index+1}}

X - Girls 7-aside, 12 years X   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber
X {{$index+1}}

P - Girls 7-aside, 13 years P   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber
P {{$index+1}}

T - Girls 9-aside, 13 years T   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber
T {{$index+1}}

S - Girls 11-aside, 14 years S   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber
S {{$index+1}}

V - Girls 7-aside, 14 years V   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber
V {{$index+1}}

R - Girls 11-aside, 15/16 years R   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber
R {{$index+1}}

U - Girls 7-aside, 15/16 years U   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber
U {{$index+1}}

Q -Girls 11-aside, 17 years Q 17   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber
Q 17 {{$index+1}}

Q - Girls 11-aside, 18/19 years Q 18/19   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber
Q 18/19 {{$index+1}}

W - Girls 7-aside, 17/18/19 W   Inga platser ledige, meld på til reserveliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} platser igjen

Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber
W {{$index+1}}

Har du hørt om FNs bærekraftmål?

Norway Cup er en møteplass for barn og ungdommer fra hele verden, og vår visjon er å være «verdens største og viktigste arena for idrettsglede og vennskap». Det er viktig for oss å handle om mere enn bare fotball og vi jobber kontinuerlig, sammen med andre aktører, med sosiale og samfunnsnyttige tiltak og aktiviteter. Bærekraftmålene beskriver 17 mål for å skape en bedre verden - og vi vil at vi og alle våre deltakere bidrar til å oppnå målene. Velg ett mål som er viktig for ditt lag - og følg med på våre nettsider og sosiale medier for spennende oppfølgingsaktiviteter og konkurranser i tiden frem mot turneringsstart. Du kan lese mer om bærekraftmålene her: http://www.fn.no/Tema/FNs-baerekraftsmaal

Velg et mål

Avtaler

Vennligst les teksten nedenfor og merk for å indikere at du godtar vilkårene innenfor

Som deltager på Norway Cup skal jeg bidra til en trygg turnering og en god opplevelse for alle som deltar:
· Jeg skal behandle alle jeg møter på Norway Cup med respekt og verdighet.

· Jeg skal ikke delta i mobbing eller trakassering.

· Jeg skal respektere andres grenser, og ikke ta på eller snakke til noen på en måte som oppleves ekkelt eller sårende.

· Jeg skal ikke slå eller bruke annen vold.

· Jeg skal ikke bruke rusmidler eller doping.

· Jeg skal følge de reglene Norway Cup har for turneringen.

· Jeg skal være en god representant for min fotballklubb.

Som voksen på Norway Cup har jeg i tillegg et ekstra ansvar for at det er en trygg turnering.
· Jeg har et medansvar for at alle deltagere skal være trygge, og at de ikke skal bli utsatt for verbal, seksuell eller fysisk trakassering eller overgrep.

· Jeg skal ikke drikke alkohol eller innta andre rusmidler mens jeg har ansvar for deltagere.

· Jeg skal ikke motta bestikkelser.

· Jeg skal ikke ha en seksuell relasjon med noen deltagere, og jeg skal ikke misbruke eller utnytte noe barn på noen måte. Jeg skal ikke bruke deltagelsen på Norway Cup til å utnytte deltagere før eller etter turneringen, eller forvente gjenytelser for deltagelsen på Norway Cup.

· Jeg skal alltid reagere hvis jeg ser at andre – barn eller voksne – bryter disse retningslinjene.

Norway Cup aksepterer ingen diskriminering på grunn av kjønn, funksjonsevne, hudfarge, nasjonalitet, kaste, religion, seksuelle orientering, helse, HIV-status, eller annet grunnlag.
Brudd på disse retningslinjene kan føre til sanksjoner fra Norway Cup.
Norway Cup har rutiner for håndtering av brudd på disse retningslinjene. Brudd på retningslinjene kan føre til sanksjoner fra Norway Cup. Overgrep eller andre lovbrudd blir automatisk meldt til politiet.